ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА


БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8
тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434
e-mail:bda@bda.bg
web:bda.bg

Българския фармацевтичен съюз


БЪЛГАРИЯ, София 1040, ИНТЕРПРЕД - СТЦ Бул."Драган Цанков" 36, офис Б 602 ет.6

тел.:  +359 700 17 881; факс: +359 2 969 28 08
e-mail:office@bphu.bg
web:bphu.bg

Българската асоциация на помощник-фармацевтите


БЪЛГАРИЯ, София 1000, ул."Тулча"№42 
тел.: +359 886168014; 
e-mail:baap@abv.bg
e-mail:baaprk_sofia@abv.bg
web:baap.bg

Министерство на здравеопазването


БЪЛГАРИЯ, София 1000, пл. "Света Неделя" 5
тел.: +359 2 9301 152, 359 2 9301 253; 
e-mail:goreshtalinia@mh.government.bg
web:mh.government.bg

Комисия за защита на потребителите


БЪЛГАРИЯ, София, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5
тел.: +359 2 933 0565, 0700 111 22, факс: +359 2 988 42 18
e-mail:info@kzp.bg
web:kzp.bg

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ


БЪЛГАРИЯ, София 1431, бул. Акад. Иван Ев. Гешов № 15
тел.: + 359 2 8953102 факс: + 359 2 8953133; 
e-mail:office@ ncpr.bg
web:ncpr.bg

Столична регионална здравна инспекция


БЪЛГАРИЯ, София 1233, ул. "Враня" № 20, ет. 2
тел.: + 359 2 813 04 00; 
e-mail:priemna@srzi.bg
web:srzi.bg

Платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС)


Платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС)
web:ec.europa.eu