Ние се грижим за защитата на Вашите данни!

В стремежа си да предлагаме най-високи стандарти за обслужването на клиенти, ние от ПроФарма Ви осигуряваме не само най-доброто качество на най-ниска цена, но и отдаваме значение на Вашите лични данни и ценим правото ви на поверителност. Ангажираме се да Ви информираме защо се нуждаем от Вашите данни и за какво ги използваме. Ако в който и да е момент не желаете личните Ви данни повече да се използват от нас, може да ни изпратите имейл, в който да ни информирате за това. Ние ще отговаряме на всички Ваши искания във връзка с използването на личните Ви данни своевременно, в рамките на не повече от един месец.

1. Обща информация

В настоящата Политика за поверителност Ви предоставяме информация за това как личните Ви данни се обработват за целите на използване на нашия уебсайт и свързаните с него услуги.

2. Дефиниции

2.1. Лични данни

Лични данни съгласно значението на Чл. 4 от Общия регламент на ЕС за защита на личните данни (ОРЗЛД) представляват цялата информация, свързана с идентифицирани физически лица или физически лица, които могат да бъдат идентифицирани, напр. име, адрес, имейл адрес и др.

2.2. Администратор на лични данни

Отговорник за обработването на лични данни по смисъла на чл. 4 (7) от ОРЗЛД е:  "Профарма трейдинг" EООД с адрес: гр. София 1113, район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри №9 и имейл: skytradepharma@gmail.com. Служител, отговорен за защита на данните: на пощенския адрес на администратора на лични данни, на вниманието на „служител, отговорен за защита на данните”.

3. Права на субекта на данни

Като субект на данни, засегнат от дейността по обработка на данните, Вие имате следните права по отношение на Вашите лични данни в съответствие с чл. 15 и следващите от ОРЗЛД:

 1. Право на достъп;
 2. Право на корекция или изтриване;
 3. Право на ограничаване на обработването;
 4. Право на преносимост на данните; и
 5. Право на възразяване.

Също така имате право да подадете жалба до надзорен орган във връзка с обработването на Вашите лични данни.

4. Оповестяване на власти

В случай че това се изисква от компетентни институции или правоприлагащи органи, ние си запазваме правото да предоставяме Ваши лични данни.

5. Събиране и обработване на лични данни при посещение на нашия уебсайт

Когато посещавате нашия уебсайт в качеството си на посетител, т.е. без да си правите регистрация и без да правите поръчка, изискваща предоставянето на информация, личните данни, които събираме, са само тези, които браузерът Ви прехвърля на нашия сървър с цел показване на уебсайта и гарантиране на сигурност.
Събраните данни се използват за целите на нашите звена, свързани лица и външни доставчици на услуги, изпълняващи договори (например доставчици на хостинг и др.) с цел показване на уебсайта и неговото съдържание.
В този случай, обработването на Вашите лични данни е законосъобразно, тъй като „е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор” (чл. 6, ал. 1 (б) от ОДЗЛД).

6. Бисквитки

Освен посочените по-горе данни, които събираме и обработваме, при посещаване и използване на нашия уебсайт, на Вашето устройство се съхраняват бисквитки – малки текстови файлове, съхранявани от браузера Ви с цел запазване на определена информация. Когато отново посетите уебсайта, тази информация се прехвърля към него или към друг уебсайт, към който принадлежи съответната бисквитка – съответно „собствени бисквитки” и „бисквитки на трети страни”).
Тази информация полага на уебсайта да разпознае, че не го посещавате за пръв път от браузера на това устройство. Така уебсайтът Ви се представя по начин, който е съобразен с индивидуалните Ви предпочитания. С изключение на бисквитката, идентифицирана на Вашето устройство, Вашите лични данни могат да се запазват само с изрично съгласие или ако това е необходимо с оглед използване на предоставяната Ви услуга.
Нашият уебсайт използва бисквитки със следния обхват и функционалност:

 1. Строго необходими бисквитки – гарантират функции, без които не можете да използвате уебсайта. Те се използват единствено от нас и следователно са собствени бисквитки. Използването на строго необходими бисквитки на нашия уебсайт е възможно без Вашето съгласие. Вие можете във всеки един момент да деактивирате бисквитките във Вашия браузер.
 2. Бисквитки за функционалност и изпълнение – позволяват на уебсайта да съхранява вече предоставена информация. Тъй като съхраняват само анинимна информация, тези бисквитки не могат да проследяват Вашата активност в други уебсайтове. Вие можете във всеки един момент да деактивирате бисквитките във Вашия браузер.
 3. Бисквитки, които изискват даване на съгласие. Бисквитки, различни от посочените по-горе категории, ще се използват само с Ваше изрично съгласие. Вие можете във всеки един момент да деактивирате бисквитките във Вашия браузер.

Списък с бисквитките, които използва този сайт можете да видите тук.

Вие можете да настроите браузера си така, че на Вашето устройство да не могат да се запазват бисквитки или всеки път да бъдете питани дали сте съгласни да бъдат активирани бисквитки. В допълнение имате възможност да изтривате вече активирани бисквитки, повече информация за това можете да намерите във функцията за помощ във Вашия браузер.

7. Уеб анализи

7.1. Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. Google Analytics използва специален вид бисквитка, която се съхранява на Вашия компютър; информацията, генерирана от тази бисквитка, се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.
Бихме искали да отбележим, че Google Analytics е допълнен на нашия уебсайт така, че да включва кода „ga('set', 'anonymizeIp', true); ”, за да гарантира анонимното запазване на IP адреси (т.нар. IP маскиране). Поради функционалността за превръщане на IP адреса в анонимен, Вашият IP адрес се съкращава от Google на територията на ЕС и страните по Договора за Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи на Google сървъра в САЩ се предава пълния IP адрес, който се съкращава там. Google се подчинява на Щитa за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
Може да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез съответната настройка на софтуера на Вашия браузер. В допълнение, може да не позволите на Google да записва данни, свързани с начина, по който използвате уебсайта и генерирани от бисквитката (включително Вашия IP адрес) и да не обработва тези данни, като свалите и инсталирате плъг-ин, наличен на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Информация на трети страни: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Правила за предоставяне на услуги на Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Обща информация относно принципите за сигурност и поверителност на Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, както и политика за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Този уебсайт също така използва Google Analytics за независим от устройствата анализ на потока от посетители, който се извършва чрез идентификация на потребител. Може да деактивирате проследяването на използването на уебсайта от различни устройства от вашия профил в Google, от раздела “My information”, “Personal information”.
Продължителност на живота на бисквитката: до 12 месеца (това важи само за бисквитки, които са поставени от този уебсайт). Максимален период на съхранение на данните: до 14 месеца.
При използването на Google Analytics, обработването на Вашите данни „е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна” (чл. 6, ал. 1(е) от ОДЗЛД).

7.2. Социални плъгини

На нашите уебсайтове се използват социални плъгини („плъгини”) - плъгини от "Facebook" (доставчик: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland), плъгини от “Google+” (доставчик: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), “Twitter” (доставчик: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103).
Доставчикът на социалната мрежа съхранява събраните относно Вас данни като потребителски профили и ги използва за целите на реклама, пазарно проучване и/или ориентиран към търсенето дизайн на уебсайта си. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, като за целта е необходимо да се свържете със съответния доставчик на плъгина.
За повече информация относно целта и обхвата на събиране на данни и тяхното обработване от доставчика на плъгина, моля, разгледайте декларациите за защита на данните на тези доставчици, посочени по-долу:

 1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php повече информация за събирането на данни: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications.
 2. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy.
 3. Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy.

7.3. Видеа в YouTube

В нашия уебсайт сме интегрирали видеа от YouTube, които се съхраняват на http://www.YouTube.com и могат да се пускат директно от нашия уебсайт. Те всички са интегрирани в „режим за разширена защита на данните” , т.е. на YouTube не се предава информация за Вас като потребител, ако не кликнете върху видеата, за да ги гледате. Ако гледате видеата, данните, посочени в следващия параграф, се прехвърлят на YouTube. Ние не оказваме влияние върху този трансфер на данни.
YouTube съхранява Вашите данни като потребителски профили и ги използва с цел реклама, пазарно проучване и/или ориентиран към търсенето дизайн на уебсайта си. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, като за целта е необходимо да се свържете с YouTube.
За повече информация относно целта и обхвата на събиране и обработване на данни от страна на YouTube, моля, разгледайте политиката за поверителност: В нея ще откриете и допълнителна информация относно Вашите права и опциите за настройки за защита на Вашата поверителност: https://www.google.com/policies/privacy.

7.4. Google Adwords

Използваме услугите на Google Adwords, за да привличаме внимание към нашите атрактивни предложения с помощта на рекламни материали на външни сайтове. Ако достъпите уебсайта ни през Google реклама, Google Adwords съхранява бисквитка на Вашето устройство. Тези бисквитки обикновено изтичат след 30 дни и нямат за цел да идентифицират Вашата самоличност. рекламни мерки. Ние само получаваме статистически оценки от Google. На базата на тези оценки можем да видим кои от използваните рекламни мерки са особено ефективни.
За повече информация относно целта и обхвата на събиране и обработване на данни от страна на Google, моля, разгледайте политиката за поверителност: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Продължителност на живота на бисквитката: до 2 години. Максимален период на съхранение на данните: до 14 месеца.
При използване на Google Adwords, събирането и обработването на лични данни стават, защото “субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели” (чл. 6, ал. 1 (а) от ОДЗЛД).

7.5. Google Remarketing

Ние използваме приложението Google Remarketing, за да се свързваме повторно с вас. С това приложение, след като сте посетили нашия уебсайт, нашите реклами могат да продължат да Ви се показват, докато сърфирате в интернет. Това се прави посредством бисквитки, съхранявани във Вашия браузер, които се използват за записване и оценка на Вашето поведение от страна на Google при посещаване на различни уебсайтове.
Продължителност на живота на бисквитката: до 2 години. Максимален период на съхранение на данните: до 14 месеца.
При използване на Google Remarketing, събирането и обработването на лични данни стават, защото “субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели” (чл. 6, ал. 1 (а) от ОДЗЛД).

7.6. DoubleClick от Google

Този уебсайт също така използва DoubleClick от Google. DoubleClick използва бисквитки, за да показва адекватни за потребителите реклами. Ние нямаме влияние върху обхвата и по-нататъшното използване на данните, събирани от Google чрез използването на този инструмент. Може да предотвратите събирането от страна на Google на данни, генерирани от бисквитките и свързани с използването на уебсайтовете и обработването на тези данни, като свалите и инсталирате плъгин за браузер, наличен в „Настройки за показване”, „Разширение за деактивиране на DoubleClick” на https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.
Допълнителна информация за DoubleClick от Google е налична на https://www.google.de/doubleclick и http://support.google.com/adsense/answer/2839090, както и за общо обработване на данни в Google: https://www.google.com/policies/privacy.
Продължителност на живота на бисквитката: до 2 години. Максимален период на съхранение на данните: до 14 месеца.
При използване на Double Click от Google, събирането и обработването на лични данни стават, защото “субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели” (чл. 6, ал. 1 (а) от ОДЗЛД).

7.7. Custom Audiences за Facebook (“Facebook Pixel”)

Този уебсайт също така използва функцията „Custom Audiences” на Facebook Inc. („Facebook”). Това позволява на потребителите на уебсайта да виждат базирани на интересите им реклами („Facebook реклами”), когато посещават социалната мрежа Facebook или друг уебсайт, който използва този инструмент.
Продължителност на живота на бисквитката: до 2 години. Максимален период на съхранение на данните: до 14 месеца.
При използване на Custom Audiences за Facebook, събирането и обработването на лични данни стават, защото “субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели” (чл. 6, ал. 1 (а) от ОДЗЛД).

7.8. Google Tag Manager

Този уебсайт използва Google Tag Manager. Тази услуга позволява уебсайт таговете да се управляват през интерфейс. При нея не се използват бисквитки и не се събират лични данни.

8. Допълнителни услуги (онлайн и офлайн)

Освен използването на нашия уебсайт за информативна цел, ние предлагаме други услуги, за целите на които обработваме личните Ви данни. Ако използваме външни доставчици на услуги за отделни функции от нашата оферта или бихме искали да използваме Вашите данни за рекламни цели, ще Ви информираме подробно относно съответните процеси по-долу.
Външните доставчици на услуги са внимателно избрани от нас, задължени са да спазват нашите инструкции и се проверяват редовно.
Ако нашите доставчици на услуги са базирани в държава извън Европейската икономическа общност (ЕИО), ние ще Ви информираме за последствията от това обстоятелство в описанието на съответната услуга.

8.1. Осъществяване на контакт

Когато осъществявате контакт или комуникирате с нас, например по имейл, предоставените от Вас данни (Вашия имейл адрес, ако е приложимо – име и телефонен номер или лични данни в рамките на разговора) ще се съхраняват от нас, за да можем да отговорим на въпросите Ви или за целите на свързани с дейността ни разговори. Тези данни се изтриват, когато вече не са необходими, освен ако съществуват законови изисквания за тяхното съхранение или трябва да се спазват определени давностни срокове.
В случай на запитвания от консуматори чрез нашия вътрешен инструмент за управление на клиентите, личните данни обикновено се изтриват след една година.
Прехвърляме събраните данни към съответните вътрешни звена, свързани лица или външни доставчици на услуги, обработващи договори (напр. доставчици на хостинг) в съответствие с изискваните цели (напр. за установяване на контакт, разговори, свързани с дейността, както и обслужване на клиенти).

8.2. Нюзлетър

Нюзлетърът съдържа новини, оферти и допълнителна информация за наши дейности и инициативи. Абонирайки се за нюзлетъра, Вие ще получавате информация относно продукти, услуги, както и предложения за участие в промоции.
Ако не искате вече да получавате нюзлетър, може да се откажете във всеки момент. Кликнете върху линка, който се съдържа във всеки нюзлетър – ще бъдете насочен към процеса за отказ от абонамент, или ни изпратете отказа си по имейл.
При изпращането на нюзлетър, събирането и обработването на лични данни стават, защото “субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели” (чл. 6, ал. 1 (а) от ОДЗЛД).

8.3. Кампании (напр. игри с теглене на награди, проучвания)

Когато участвате в игри с теглене на награди, проучвания или сходни кампании, ние използваме предоставяните от Вас лични данни за провеждане на кампанията. Допълнителна информация относно целите може да откриете в съответните правила и условия на кампанията. Вашите данни ще бъдат изтрити след приключване на кампанията (вижте правилата и условията за участие), освен ако съществуват законови изисквания за тяхното съхранение или трябва да се спазват определени давностни срокове.
Предоставянето на личните Ви данни е необходимо с цел изпълнение на договор. (чл. 6, ал. 1(б) от ОДЗЛД).

8.4. Вход в профил

Ако желаете да изтриете данните, използвани за създаване на личен профил, изпратете ни по имейл своя отказ от съгласие за обработване на данните. да ни изпратете своя отказ от съгласие за обработване на данните по имейл. Ние изтриваме Вашите лични данни автоматично след 24 месеца липса на активност.

8.5. Оценки и отзиви

Регистрираните потребители имат възможност да дадат оценки и отзиви за продукти, процеси, както и други оценки в обхвата на предлаганото на уебсайта в съответствие с правилата за използване. Вашите коментари и отзиви могат да бъдат изтрити, след като ни изпратите имейл в свободна форма, изразявайки желание за това.

8.6. Онлайн магазин

Ако искате да поръчате продукти в нашия онлайн магазин, за сключване на договора е необходимо да въведете личните си данни, от които ние имаме нужда за приключване и изпълнение на Вашата поръчка. Задължителната за изпълнение на поръчката информация е маркирана отделно, всяка друга информация, която предоставяте, е по избор. Ние обработваме предоставените от Вас данни само с цел обработване и изпълнение на Вашата поръчка. Поради тази цел може да прехвърляме събраните данни на съответните вътрешни звена, както и на свързани лица или на външни доставчици на услуги (куриери и др.) съгласно изискваните цели (обработване и изпълнение на поръчката). За да се предотврати неупълномощен достъп до Вашите лични данни, особено финансова информация, процесът на поръчване е криптиран.
В допълнение, може доброволно да създадете клиентски профил, чрез който можем да съхраняваме Вашите данни за бъдещи покупки. Когато създадете такъв профил на уебсайта, предоставените от Вас данни ще се съхраняват до отмяна. Всички други данни, включително потребителският Ви профил, винаги могат да се изтрият като ни изпратите имейл с неформален текст, в който изявявате желание за това.
Задължени сме от търговското и приложимото данъчно законодателство да съхраняваме Вашия адрес, плащане и други данни за срок от до 10 години.

9. Възражение или оттегляне на съгласие за обработване на лични данни

Ако сте дали съгласието си (чл. 6, ал. 1(а) от ОДЗЛД) за обработване на Вашите лични данни, Вие можете да го оттеглите по всяко време, като ни изпратите имейл в свободен текст. Такова оттегляне оказва влияние върху разрешението за обработване на личните Ви данни, след като сме били уведомени за него. Ако базираме обработването на Вашите лични данни на претегляне на интереси (чл. 6, ал. 1 (е)от ОРЗДЛ), може да възразите срещу обработването.