АНГАЛ / ANGAL ЛИМОН ТАБЛЕТКИ ЗА СМУЧЕНЕ Х 24

АНГАЛ / ANGAL ЛИМОН ТАБЛЕТКИ ЗА СМУЧЕНЕ Х 24

10.44 лв.
ОНЛАЙН ЦЕНА
Производител:
Код на продукта: 78124
Наличност: В наличност
Прегледан 2269 пъти
Обявените цени са валидни само при покупка онлайн
и може да се различават от цените във физическите ни обекти!

Описание на продукта

АНГАЛ / ANGAL ЛИМОН ТАБЛЕТКИ ЗА СМУЧЕНЕ Х 24

Листовка: информация за пациента


Ангал Лимон 5 mg/1 mg пресовани таблетки за смучене


хлорхексидинов хидрохлорид/лидокаинов хидрохлорид


Angal Lemon 5 mg/1 mg compressed lozenges


chlorhexidine hydrochloride /lidocaine hydrochloride


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.



  • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

  • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

  • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

  • Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

  • Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.


Какво съдържа тази листовка


1. Какво представлява Ангал Лимон и за какво се използва


2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ангал Лимон


3. Как да използвате Ангал Лимон


4. Възможни нежелани реакции


5. Как да съхранявате Ангал Лимон


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


1. Какво представлява Ангал Лимон и за какво се използва


Ангал Лимон е лекарство с локално действие в устната кухина и фаринкса. Има антисептичен ефект и локално обезболяващо действие. Ангал Лимон се препоръчва при:


Лечение на симптомите на зачервено, възпалено гърло, заболявания на фаринкса и устната кухина, съпроводени с раздразнения като възпаление на венците, устната лигавица и афти; В случаи на бактериална инфекция, съпроводена с висока температура е необходимо допълнително лечение;


Ангал Лимон не съдържа захар, което го прави подходящ и за диабетици.


2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Ангал Лимон


Не използвайте Ангал Лимон:


Ако сте алергични към хлорхексидинов хидрохлорид или лидокаинов хидрохлорид, или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6). При деца под 6-годишна възраст.


Предупреждения и предпазни мерки


Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Ангал Лимон.


Ангал Лимон не трябва да се използва за дълги периоди от време със или без прекъсване.


Употребата трябва да се ограничи до необходимото достигане на облекчаване на болката и дразненето;
В случай на предозиране (повече от 20 таблетки за смучене дневно) има малък риск от намаляване на контрола върху гьлтателния рефлекс;


Ако приемате други лекарства, моля вижте „Други лекарства и Ангал Лимон". Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако някое от изброените предупреждения се отнася или се е отнасяло до Вас, макар и в миналото.


Деца


Не използвайте това лекарство при деца под 6-годишна възраст. Други лекарства и Ангал Лимон


Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.


Не използвайте едновременно с други дезинфектанти.


Ангал Лимон с храна» напитки и алкохол Не са необходими специални предпазни мерки.


Бременност, кърмене и фертилитет


Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Ако са спазени изброените предпазни мерки и предупреждения, Ангал Лимон може бъде използван при бременност и кърмене. Информирайте Вашия лекар, че приемате това лекарство.


Шофиране и работа с машини


Не са необходими специални предпазни мерки.


Ангал Лимон съдържа сорбитол и аспартам


Ангал Лимон съдържа сорбитол. Ако Вашия лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои видове захар, свържете се с Вашия лекар, преди да използвате това лекарство. Сорбитол може да има лек слабителен ефект. Енергийната стойност на сорбитол е 2,6 kcal/g.


Ангал Лимон съдържа аспартам, който е източник на фенилаланин. Може да е вреден за хора с фенилкетонурия (метаболитно заболяване, което се характеризира с повишени нива на фенилаланин в кръвта).


3. Как да използвате Ангал Лимон


Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Това лекарство не трябва да се използва за дълъг период от време. Консултирайте се с Вашия лекар ако симптомите Ви не се повлияват или се влошават след 3-4 дни.


Препоръчителната доза е:


Възрастни и деца над 12-годишна възраст: 6 до 10 таблетки дневно. Оставете таблетките да се разтопят бавно в устата Ви.


Деца и юноши


Деца над 6-годишна възраст: 3 до 5 таблетки дневно. Оставете таблетките да се разтопят бавно в устата Ви.


Ангал Лимон не трябва да се използва при деца под 6-годишна възраст.


Ако сте използвали повече от необходимата доза Ангал Лимон


При правилно използване рискът от предозиране е много малък. Симптомите на предозиране са: умора, шум в ушите, затруднено дишане, нарушения на сърдечния ритъм, нарушен контрол на гълтателния рефлекс.


Ако сте пропуснали да използвате Ангал Лимон


Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте спрели да използвате Ангал Лимон Не са необходими специални мерки.


Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции


Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


Възможните нежелани лекарствени реакции са групирани по MedDRA система-орган клас класификацията и честота: Много чести (^1/10); Чести (>1/100 до <1/10); Нечести (£1/1,000 до <1/100); Редки (£1/10,000 до <1/1,000); Много редки (<1/10,000); Неизвестни (не може да бъде определена от наличните данни)


Редки: нарушения на имунната система - анафилактични реакции (тежки алергични реакции). Неизвестна честота: нарушения на кожата и подкожната тъкан - алергични реакции на кожата и лигавицата; Промени във вкуса. Усещане за парене върху езика.


В случай на продължителна и непрекъсната употреба може да се получи кафяво оцветяване на зъбите. Като това оцветяване е преходно и обратимо.


Съобщаване на нежелани реакции


Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена по-долу:


Изпълнителна агенция по лекарствата


ул. „Дамян Груев" № 8, 1303 София


Тел.:+359 2 8903417


уебсайт: www.bda.bg


Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


5. Как да съхранявате Ангал Лимон


Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява под 25°С в оригиналната опаковка. Не използвайте Ангал Лимон след срока на годност, отбелязан на кутията/блистера след надписа "Годен до". Първите два символа означават месеца, следващите два или четири символа-годината. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация


Какво съдържа Ангал Лимон



  • Активните вещества са: хлорхексидинов хидрохлорид 5 mg и лидокаинов хидрохлорид

  • Другите съставки са: сорбитол, магнезиев стеарат, аспартам, аромат на лимон 501050 AP0551, ацесулфам калий.


Как изглежда Ангал Лимон и какво съдържа опаковката


Ангал Лимон е наличен в кутии с 12, 24, 36 или 48 таблетки в перфорирани еднодозови блистери от PVC/PCTFE/A1 фолио.


Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба. Притежател на разрешението за употреба и производители


Притежател на разрешението за употреба


Sandoz, Словения


Производители


Laboratoria QUALIPHAR, Белгия


Lek Pharmaceuticals, Словения


Дата на последно преразглеждане на листовката