ЖИВАСЕПТ / ZHIVASEPT ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ С ИЗМИВАНЕ 500МЛ ПЯНА

ЖИВАСЕПТ / ZHIVASEPT ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ С ИЗМИВАНЕ 500МЛ ПЯНА

4.64 лв.
ОНЛАЙН ЦЕНА
Производител:
Код на продукта: 70893
Наличност: В наличност
Прегледан 1392 пъти
Обявените цени са валидни само при покупка онлайн
и може да се различават от цените във физическите ни обекти!

Описание на продукта

ЖИВАСЕПТ / ZHIVASEPT ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА РЪЦЕ С ИЗМИВАНЕ 500МЛ ПЯНА

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ И КОЖА

Състав:
Активни вещества:

  • Хлорхексидин диглюконат - 0,8 g / 100 g.

Други съставки:

  • Нейоногенно ПАВ;
  • Омекотители за кожа;
  • Парфюмна композиция;
  • Оцветител E 133;
  • Дейонизирана вода

Група 1: Дезинфектанти и общи биоциди.
Подгрупа 1:
Биоциди за лична хигиена на човека.

За професионална употреба.
Готов препарат за миене и дезинфекция на ръце. Съдържа омекотители за кожа.

ВИД НА БИОЦИДНИЯ ПРЕПАРТ:
Светлосиня ароматизирана гъста течност рН - 5.5-6.5.
Активните съставки на препарата са биоразградими.
Препаратът е приятно ароматизиран, образува устойчива пяна с много добри миещи свойства. Той не сенсибилизира и има много добра кожна поносимост, дори и след многократна употреба.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
ЖИВАСЕПТ ПЯНА има бактерицидно, вирусоцидно (HBV/ HIV, рота, AH1N1) и фунгицидно действие.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Хигиенно миене и дезинфекция на ръце (в лечебни, здравни и обществени заведения, в обекти хранително-вкусовата, фармацевтична и козметична промишлености и бита). Препаратът е тестван по стандарт БДС EN 1500.
Хирургично миене и дезинфекция на ръце. Препаратът е тестван по стандарт БДС EN 12791.
Миене и дезинфекция на кожа преди операции и медицински манипулации (инжекции, пункции, ваксинации и др.). Препаратът се използва за къпане на пациенти.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:        

Обект на дезинфекция Количество разтвор Начин на употреба Експозиция
Хигиенно миене и дезинфекция на ръце 5 ml (2 натискания на дозатора) Втриване в кожата на ръцете, след което се изплакват с вода. 30 секунди
Хирургично миене и дезинфекция на ръце 2 х 5 ml (2 x 2 натискания на дозатора) Втриване в кожата на ръцете, след което те се изплакват обилно с вода. 3 (2+1) минути
Миене и дезинфекция на кожа преди операция и манипулации До омокряне Втриване в кожата, след което тя се изплаква обилно с вода. 30 секунди


УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:
Да се съхранява в добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре вентилирани помещения, далече от запалителни източници, храни, напитки и при температури от 0 до 37 ºС.
Да не се излага на пряка слънчева светлина.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИТЕ ОТ ПРЕПАРАТА И ОПАКОВКАТА:
Съгласно Символите и знаците за опасност, посочени в етикета / т. 13-15 на Информационния лист за безопасност.

ВНИМАНИЕ!
S2 Да се пази далече от достъп на деца.
S13 Да се съхранява делече от напитки и храни за хора и животни.
S20 Да не се яде и пие по време на работа.
S25 Да се избягва контакт с очите.
S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

ОПАКОВКА: 500 ml.