DIH MAX / ДИХ МАКС 1000МГ Х 30 ТАБЛЕТКИ

DIH MAX / ДИХ МАКС 1000МГ Х 30 ТАБЛЕТКИ

33.74 лв.
ОНЛАЙН ЦЕНА
Производител:
Код на продукта: 79083
Наличност: В наличност
Прегледан 2029 пъти
Обявените цени са валидни само при покупка онлайн
и може да се различават от цените във физическите ни обекти!

Описание на продукта

ДИХ МАКС 1000 mg филмирани таблетки Диосмин

DIH МАХ 1000 mg film - coated tablets Diosmin


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Приемът на това лекарство винаги трябва да следва инструкциите на тази листовка или предписанията на Вашия лекар или фармацевт.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- При допълнителни въпроси и за информация, обърнете се към Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, потърсете лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка?
1. Какво представлява ДИХ МАКС и за какво се използва
2. Какво е необходимо да знаете, преди да приемете ДИХ МАКС
3. Как да приемате ДИХ МАКС
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ДИХ МАКС
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ДИХ МАКС и за какво се използва

Това лекарство съдържа активната съставка диосмин - подобрява еластичността и тонуса на венозните стени и поддържа доброто състояние на вените.

ДИХ МАКС се използва за:

Симптоматично лечение на венозна недостатъчност на долните крайници:
- болки в краката и мускулни схващания
- тежест в краката.

Симптоматично лечение на остри хемороидални кризи.

Консултирайте се с лекар, ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши.

2. Какво е необходимо да знаете, преди да приемете ДИХ МАКС

Не приемайте ДИХ МАКС
Ако сте алергични към диосмин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.6)

Предупреждения и предпазни мерки
Ако симптомите на остра хемороидална криза нс намалеят или се усилят по време на лечението, консултирайте се с лекар.
В случаи на остра хемороидална криза, препоръчва се симтоматично лечение с Диосмин Хаско-Лек с продължителност до няколко дни. //

Говерете с Вашия лекар или фармацевт, преди да пристъпите към лечение с ДИХ МАКС.

Деца и юноши

Ефикасността и безопасността при деца и юноши под 18 годишна възраст не са изследвани. Пациенти с бъбречна и/или чернодробна недостатъчност

Ефикасността и безопасността от приема на диосмин при пациенти с бъбречна и/или чернодробна недостатъчност не са изследвани.

Други лекарства и ДИХ МАКС
Моля, кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако вземате, наскоро сте вземали и или евентуално ще взимате някакви други лекарства.

Не са изследвани взаимодействията с други лекарства.

ДИХ МАКС с храни и напитки
Приемът на лекарството трябва да става по време на хранене. Таблетките могат да се приемат с чаша вода или разтворени в половин чаша вода.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Бременност
Поради липса на достатъчно медицински изследвания, ДИХ МАКС може да се приема от бременни жени само при крайна необходимост или по предписание от лекар.

Кърмене
Поради липса на достатъчни данни за степента на екскретиране па активната съставка на ДИХ МАКС с майчиното мляко, ДИХ МАКС не се препоръчва за кърмещи жени.

Шофиране и работа с машини
ДИХ МАКС не влияе или повлиява в незначителна степен способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате ДИХ МАКС

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте своя лекар или фармацевт.

Перорално приложение.

Таблетките могат да бъдат приемани директно с чаша вода или разтворени в половин чаша вода.

Обичайната дозировка е различна в зависимост от терапевтичните показания. За симптоматично лечение на венозна недостатъчност на долните крайници:
- болки в краката и мускулни схващания
- усещане за „тежки" крака

се препоръчва прием на 1 филмирана таблетка по време на хранене.

Само при остри хемороидални кризи: препоръчват се по-големи дози, ако симптомите се усилват- 1 (една) филмирана таблетка три пъти на ден през първите четири дни, и за следващите три дни по 1 (една) филмирана таблетка два пъти на ден - сутрин и вечер.

Ако по време на лечението не се чувствате консултирайте се с лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза ДИХ МАКС
Ако сте приели повече от необходимата доза Диосмин Хаско-Лек, консултирайте се с лекар или фармацевт.

Симптоми при предозиране - не са известни.

Ако сте пропуснали да приемете ДИХ МАКС
Не взимайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на ДИХ МАКС
Ако имате допълнителни въпроси относно приема на това лекарство, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Рядко са наблюдавани дерматологични реакции (екзема, кожни обриви, сърбежи, уртикария, питириазис розеа), причинени от свръхчувствителност към диосмин.

Регистрирани са редки случаи на смущения на нервната система (невровегетативни симптоми) - безсъние, трудно заспиване, замайване и главоболие, безпокойство, световъртеж, раздразнителност, умора, мускулни схващания (крампи), палпитации или понижено кръвно налягане и сънливост, които не изискват прекратяване на лечението с диосмин и отстъпват бързо след прекратяване на приема на лекарството.

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете да съобщите за нежелани реакциичрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев" № 8 1303 София Тел.:+359 2 8903417 уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ДИХ МАКС

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан на картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява под 25°С в оригиналната опаковка. Да се пази от влага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнерите за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга допълнителна информация

Какво съдържа ДИХ МАКС
- Активно вещество: диосмин (diosmin) Всяка филмирана таблетка съдържа 1000 mg диосмин (diosmin).
- Другите съставки са: микрокристална целулоза, повидон КЗО, натриев нишестен гликолат (Тип А), магнезиев стеарат и филмово покритие: поливинил алкохол частично хидролизиран, макрогол 3350, макрогол 4000, талк, червен железен оксид (Е 172), жълт железен оксид (Е 172), титаниев диоксцд (Е 171).

Как изглежда ДИХ МАКС и какво съдържа опаковката
ДИХ МАКС 1000 mg филмирани таблетки са розови, овални, двойно изпъкнали.

ДИХ МАКС 1000 mg филмирани таблетки са налични в кутии по 20, 30 или 60 филмирани

таблетки в PVC/PVDC алуминиеви блистери, съдържащи и листовка за пациента.

Не всички видове опаковки могат да бъдат налични.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Przedsiebiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A,
ul. Zmigrodzka 242 E, Wroclaw,
51-131 Полша